Distance Learning


By Plimun Web Design

Վահե Սահակյան

Վահե Սահակյան                                     vahe sahakyan
Դասախոս 

Կրթություն և գիտական կոչումներ
2010 Մագիստրոսի աստիճան, Մերձավորարևելյան ուսումնասիրությունների ֆակուլտետ, Միչիգանի Համալսարան, Միացյալ Նահանգներ
2003  Սոցիոլոգիական գիտությունների թեկնածու, Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ, Երևանի պետական համալսարան, ՀՀ
1999 Դիպլոմավորված մասնագետ, Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ, Երևանի պետական համալսարան, ՀՀ

Մասնագիտական գործունեություն
2010-ից  Դասախոս, Մերձավորարևելյան ուսումնասիրությունների ֆակուլտետ, Միչիգանի Համալսարան, Միացյալ Նահանգներ
2003 - 2008 Ասիստենտ, Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ, Երևանի պետական համալսարան, ՀՀ
2004 Սեպտեմբեր -  2005 Հուլիս - Հրավիրված հետազոտող, Ռուսական և Արևելյան Եվրոպայի ուսումնասիրությունների կոնտրոն, Միչիգանի Համալսարան, Միացյալ Նահանգներ

Կարցացվող դասընթացներ
Սոցիոլոգիայի հիմունքներ, Սոցիոլոգիայի պատմություն, Գլոբալացում և Նացիոնալիզմ, Գլոբալ գործընթացների սոցիոլոգիա, Կրթության սոցիոլոգիա: 

Մասնագիտական հետաքրքրություններ 
Սփյուռքագիտություն, Նացիոնալիզմ, Գլոաբալացում, Միջազգային միգրացիա, Սոցիալական ինքնության ձևավորում, Կրթություն և ինքնություն

Լեզուներ
Ռուսերեն
Անգլերեն
Ֆռանսերեն
Գերմաներեն 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Դուք այստեղ եք: Մեր աշխատակազմը Վահե Սահակյան