Distance Learning


By Plimun Web Design

Իզաբելլա Ղազարյան

Իզաբելլա ՂազարյանBella sales photo
Դասավանդող, Հեռաուսուցման լաբորատորիա

Հոգեբան 
- խորհրդատու, խմբավար
ԵՊՀ Սոցիալական հոգեբանության ամբիոնի դասախոս
Երևանի Պետական Համալսարան, Սոցիալական հոգեբանության ամբիոն,
Կիրառաան հոգեբանության կենտրոն

Կրթություն
2002
թ. ԵՊՀ հոգեբանության բաժին մագիստրատուրա
2007թ. ԵՊՀ հոգեբանության բաժնի ասպիրանտուրա

Դասախոսություններ 2003թ. մինչ օրս` Սոցիալական և քաղաքական հոգեբանություն, իմիջի հոգեբանություն, PR- տեխնոլգիաների հոգեբանություն. Էքզիստենցիալ հոգեթերապիա, Խմբավարի հմտությունների զարգացում

Անհատական հոգեբանական խորհրդատվություն 2009թ. մինչ օրս. Կոնֆլիկտային և խնդրային միջանձնային հարաբերություններ, ցածր ինքնագնահատական, բացասական ինքնավերաբերմունք, սթրեսային և ճգնաժամային հոգեվիճակներ, ինքնաներկայացման հարցեր, աշխատանքային դժվարություններ և այլ խնդիրներ:

Խմբավարություն 2007թ. մինչ օրս. Ուսումնական խմբեր /հոգեբանի պրակտիկ գործունեությանը վերաբերյալ/, խմբավարի հմտությունների զարգացման, անձնային աճի, հարաբերությունների շտկման խմբեր. ԵՊՀ Կիրառական Հոգեբանության Կենտրոն

Կորպորատիվ խմբեր /Սթրես մենեջմենթ, Ինքնակարգավորմանհմտություններ, Թիմի կառուցում, Կոնֆլիկտների հաղթահարում, Հաղորդակցման հմտություններ, Լիդերության ունակություններ/. 2011-2012 թթ. - ԵՊՀ Կիրառական Հոգեբանության Կենտրոնև Viva Cell MTS; 2013թ. – “Արեգակվարկայինկազմակերպություն

Լեզուներ
Ռուսերեն
Հայերեն 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Դուք այստեղ եք: Մեր աշխատակազմը Իզաբելլա Ղազարյան