Distance Learning


By Plimun Web Design

Նանե Մաթեվոսյան

Նանե Մաթևոսյան (Դավթյան)Nane sales photo
09.05.1985

Հեռաուսուցման լաբորատորիայի դասավանդող
Անկախ մարքեթինգային խորհրդատու

Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
2009-2011 SBS Շվեցարական Բիզնես Դպրոց, շնորհված կոչումը MBA (բիզնես կառավարման մագիստրոս) Մարքեթինգ Մենեջմենթի գծով

2009-2011 Ռուս-Հայկական (Սլավոնական) Համալսարան, շնորհված կոչումը MBA (բիզնես կառավարման մագիստրոս) Ֆինանսներ և Բանկային Գործ գծով

2005-2007 ԵՊՀ (Երևանի Պետական Համալսարան), շնորհված կոչումը MA` Տնտեսագիտական ֆակուլտետի  “Գործարարության և Կառավարմանամբիոնի կողմից

2001-2005 ԵՊՀ (Երևանի Պետական Համալսարան), շնորհված կոչումը BA` Տնտեսագիտական ֆակուլտետի  կողմից

Մասնագիտական գործունեություն
2009թ-ից սկսած մարքեթինգային խորհրդատվական ծառայությունների և դասընթացների անց կացում:

Խորը մասնագիտացում մերչենդայզինգի, բերնդինգի և առաջխաղացմոն ուղղություններով:

Կարդացվող դասընթացներ
«Ռազմավարական Մարքեթինգ և Բրենդինգ» ԵՊՀ հեռաուսուցման լաբորատորիա

«Գովազդ և Մեդիապլանավորում»

«Սպառողական Վարք»

«Էլ. Մարքեթինգ»

«Մարդկային Ռեսուրսներ և Ներքին Մարքեթինգ»

«Իրադարձությունների Մարքեթինգ և Սոցիալական Պատասխանատվություն»

«Գույների Մարքեթինգ»

«Սպասարկման Կառավարում և Վաճառքներ»

«Ինքնազարգացում և Կարիերա»

Օտար լեզուներ
հայերեն (մայրենի), ռուսերեն (գերազանց), անգլերեն (լավ խոսակցական)


This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Դուք այստեղ եք: Մեր աշխատակազմը Նանե Մաթեվոսյան