Distance Learning


By Plimun Web Design

Արամ Վարտիկյան

Aram VartikyanԱրամ Վարտիկյան
21.12.1980
Դասախոս

Կրթություն
2006 թ. Սոցիոլոգիական գիտությունների թեկնածու, Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ, ԵՊՀ
2001-2003 Մագիստրոս, Աշխարհագրության ֆակուլտետ, ԵՊՀ
1999-2001 Բակալավր, Ֆիզիկայի ֆակուլտետ, ԵՊՀ

Դասավանդվող առարկաներ
Սոցիոլոգիայի հիմունքներ, Ինֆորմացիոն հասարակությունների տեսություններ, Սոցիալական ստրատիֆիկացիա, Միգրացիայի սոցիոլոգիա, Տուրիզմի սոցիոլոգիա, Դեմոգրաֆիա, Վիճակագրություն:

Մասնագիտական հետաքրքրությունների շրջանակ
Կոլլեկտիվ վարք, Համակարգային մոտեցումը սոցիոլոգիայում, Քաոս և սոցիալական համակարգեր, Սոցիալական ցանցեր, Սոցիալական հետազոտության մեթոդներ, Անտրոպոլոգիա, Աշխարհագրություն

Լեզուներ
Հայերեն, Ռուսերեն, Անգլերեն, Ֆռանսերեն

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Դուք այստեղ եք: Մեր աշխատակազմը Արամ Վարտիկյան