Distance Learning


By Plimun Web Design

Ռուզաննա Ամիրաղյան

Ռուզաննա Ամիրաղյան 
Հեռաուսուցման լաբորատորիայի դասախոս, 


Քաղաքագիտության և միջազգային հարաբերությունների մագիստրոս
                                                                                              
Կրթություն
2001 դեկտեմբեր Շնորհվել է քաղաքագիտության և միջազգային հարաբերությունների մագիստրոսի կոչում: Քաղաքագիտության և միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ, Հայաստանի ամերիկյան համալսարան

1998 նոյեմբեր Շնորհվել է քաղաքագիտության և բանասիրության բակալավրի կոչում: Քաղաքագիտության և օտար լեզուների ֆակուլտետ, Հայկական բաց համալսարան

Մասնագիտական հետաքրքրությունների շրջանակ
Հասարակայնության հետ կապեր, մեդիա հարաբերություններ, հաղորդակցություն, զանգվածային լրատվամիջոցներ, նոր մեդիա տեխնոլոգիաներ, մեդիա համակարգեր

Լեզուներ
Հայերեն
Ռուսերեն
Անգլերեն

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Դուք այստեղ եք: Մեր աշխատակազմը Ռուզաննա Ամիրաղյան