Distance Learning


By Plimun Web Design

Միրա Անտոնյան

Mira AntonyanՄիրա Անտոնյան
07.04.1962
Դասախոս | Սոցիալական աշխատանքի և սոցիալական տեխնոլոգիաների ամբիոն

Կրթություն
1994 - 1995 թթ. «Սոցիալական աշխատանքի միացյալ կուրսեր» Երևանի Պետական Համալսարան և Լոնդոնի Տնտեսագիտության Դպրոց
1995 - 1996 թթ. «Քարիջ» վերականգնողական կենտրոն, Մինեսոտա նահանգ, ԱՄՆ, «Սոցիալական աշխատանք հաշմանդամ երեխաների հետ», «Համայնքային խմբերի մոբիլիզացիա»
1980 - 1986 թթ. Երևանի Պետական Համալսարան, Քիմիայի Ֆակուլտետ

Կոչումներ
2005 թ-ին սոցիոլոգիական գիտությունների թեկնածու, Երևանի Պետական Համալսարան, Հայաստան
1998 թ-ին Լեհաստան և ԱՄՆ, «Կորնեռստոունի մոդելը» իբրև համայնքային խմբերի հետ աշխատանքում հիմնական բանալի, «4-H մոդել» իբրև երիտասարդների հետ աշխատանքի բանալի
1996 թ-ին սոցիալական աշխատանքի համատեղ դիպլոմ, միավորված կուրս, Լոնդոնի Տնտեսագիտության դպրոց, Մեծ Բրիտանիա

Վերապատրաստման կուրսերի և ձեռնարկների զարգացման փորձառություն
2010 թ-ին վերպատրաստման կուրս և ձեռնարկ «Սոցիալական աշխատանքը թրաֆֆիքինգի զոհերի հետ», ԵՊՀ, ՍԱՀԱ
2008 - 2010 թթ. «Հաշմանդամների վերականգնողական կենտրոն»-ի ձեռնարկ, ՀԲ, ՍԱՀԱ
2008 - 2009 թթ. Երեխաների խաշտպանության ձեռնարկ «Ընտանիքում մեծանալու երեխայի իրավունքը» UNICEF, COAF
2008 թ-ին Երեխայի պաշտպանության ձեռնարկ «Երեխաների աշխատանքը Հայաստանում», ՄԱԿ-ի Մանկական հիմնադրամ, հայաստանյան գրասենյակ, ՍԱՀԱ
2008 թ-ին երեխայի պաշտպանության ուսումնական կուրս մագիստրատուրայի ուսանողների համար, Every Child-UK, ՍԱՀԱ
2007 թ-ին «Խնամատրությունը Հայաստանում» ձեռնարկ, ՀՕՖ, ՄԱԿ-ի Մանկական հիմնադրամ, հայաստանյան գրասենյակ
2007 թ-ին «Ձայներ դաշտիցից.երեխայի պաշտպանության ընթացիկ հարցեր», Միջազգային փորձագետների խումբ, Եվրոպական կոմիտե
2005 - 2006 թթ. «Համայնքային կենտրոն ռիսկի մեջ գտնվող երեխաների և ընտանիքների համար» ձեռնարկ, ՀԲ, ՀՀ ԱՍՀՆ
2006 թ-ին Ուշադրություն յուրաքանչյուր երեխայի» ձեռնարկ, ՄԱԿ-ի Մանկական հիմնադրամ, հայաստանյան գրասենյակ, ՍԱՀԱ

Լեզուների իմացությունը
Հայերեն, Ռռուսերեն և անգլերեն (բանավոր և գրավոր)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Դուք այստեղ եք: Մեր աշխատակազմը Միրա Անտոնյան