Distance Learning


By Plimun Web Design

Մարիա Զասլավսկայա

Maria ZaslavskayaՄարիա Զասլավսկայա
20.03.1964
Դասախոս | Սոցիոլոգիայի ամբիոն

Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
2003 թ-ին դոցենտի կոչման շնորհում
1996 - ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածուի աստճանի շնորհում
1988 - 1996 թթ. ԵՊՀ ասպիրանտուրա
1986 - 1988 թթ. ԵՊՀ ստաժավորում
1982 - 1984 թթ. ԵՊՀ հասարակական գիտությունների ֆակուլտետ
1981 - 1986 թթ. ԵՊՀ մեխանիկա-մաթեմատիկական ֆակուլտետ

Մասնագիտական գործունեություն
2003 թ-ին ԵՊՀ կիրառական սոցիոլոգիայի ամնբիոնի դոցենտ
1996 - 2003 թթ. ԵՊՀ կիրառական սոցիոլոգիայի ամնբիոնի դասախոս
1988 - 1996 թթ. ԵՊՀ դիֆերնցիալ հավասարումների և ֆունկցիոնալ անալիզի ամնբիոնի ասպիրանտ
1986 - 1988 թթ. ԵՊՀ դիֆերնցիալ հավասարումների և ֆունկցիոնալ անալիզի ամնբիոնի ստաժոր-հետազոտող

Օտար լեզուներ
ռուսերեն (գերազանց), անգլերեն (միջին)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Դուք այստեղ եք: Մեր աշխատակազմը Մարիա Զասլավսկայա