Distance Learning


By Plimun Web Design

Քրիստինե Անտոնյան

Kristine AntonyanՔրիստինե Անտոնյան
22.06.1980
Դասախոս | Կառավարման եւ գործարարության ամբիոն

Կրթություն
10.2003 - 10.2007 թթ. Երևանի պետական համալսարան, տնտեսագիտության ֆակուլտետ, ասպիրանտ
Շնորհված աստիճան, դիպլոմ:
• Տնտեսագիտության թեկնածու, ՀՀ Բարձրագույն որակավորման հանձնաժողովի դիպլոմ
• Ատենախոսության թեմա` «Երկարաժամկետ կայուն տնտեսական աճի արդի հիմնախնդիրները (ՀՀ օրինակով)»
09.2001 - 07.2003 թթ. Երևանի պետական համալսարան, Երևան, Հայաստան
Շնորհված աստիճան, դիպլոմ: Տնտեսագիտության մագիստրոս, դիպլոմ
09.1997 - 07.2001 թթ. Երևանի պետական համալսարան, Երևան, Հայաստան
Շնորհված աստիճան, դիպլոմ: Տնտեսագիտության բակալավր, դիպլոմ

Հետազոտությունների շրջանակը
Ինովացիաներ, Կրթական տրանսֆորմացիաներ, Բոլոնիայի, գործընթաց, Տնտեսության պետական կարգավորում, երկարաժամկետ տնտեսական աճ, արտադրողականություն, գիտելիքահենք տնտեսություն, աղքատություն

 Վերապատրաստումներ (ընտրված)
02.2009 - 02.2010 թթ. USAID Հայաստան, Ֆինանսական ոլորտի զարգացման ծրագիր, ՀՀ Կենտրոնական Բանկ, Միացյալ Թագավորության ակտուարների միավորում
Ծրագիր: Միջազգային ակտուարական չափանիշների դասընթաց, Ակտուարների կուրս, Երևան, ՀՀ

Դասավանդվող դասընթացներ
• «Տնտեսության պետական կարգավորում», բակալավրի դասընթաց
• «Ինովացիոն մենեջմենթ», մագիստրոսական կուրս
• «Ստրատեգիական մենեջմենթ», մագիստրոսական կուրս

Լեզուներ
Հայերեն, Ռուսերեն, Անգլերեն


This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Դուք այստեղ եք: Մեր աշխատակազմը Քրիստինե Անտոնյան