Distance Learning


By Plimun Web Design

Արտակ Խաչատրյան

Artak KhachatryanԱրտակ Խաչատրյան
11.01.1953
Ամբիոնի վարիչ | Սոցիալական աշխատանքի և սոցիալական տեխնոլոգիաների ամբիոն

Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
1992 հոկտեմբեր - 1993 մարտ թթ. Լոնդոնի սոցիալական գիտությունների դպրոց, վերապատրաստում Սոցիալական աշխատանքի գծով
1989 թ-ին դոցենտ
1989 թ-ին Փիլիսոփայական գիտությունների թեկնածուի դիպլոմ, Թբիլիսիի պետական համալսարան,
1974 - 1979 թթ. ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետ փիլիսոփայության բաժին

Մասնագիտական գործունեություն
2006 թ-ին ԵՊՀ, Սոցիալական աշխատանքի և սոցիալական տեխնոլոգիաների ամբիոնի վարիչ
2005 թ-ին ԵՊՀ, Սոցիալական աշխատանքի և սոցիալական տեխնոլոգիաների ամբիոնի դոցենտ
1989 - 2004 թթ. ԵՊՀ, Սոցիոլոգիայի ամբիոնի դոցենտ
1986 - 1989 թթ. ԵՊՀ, Սոցիոլոգիայի ամբիոնի ասիստենտ
1980 - 1986 թթ. ԵՊՀ, Սոցիոլոգիական հետազոտությունների լաբորատորիայի կրտսեր գիտաշխատող

Հասարակական գործունեություն
1985 թ-ին Հայաստանի Փիլիսոփայական ընկերության անդամ
1988 թ-ին Հայաստանի Սոցիոլոգիական Ընկերության անդամ

Օտար լեզուներ
ռուսերեն (գերազանց), անգլերեն (լավ)

khachatryan _ artak @yahoo.com

Դուք այստեղ եք: Մեր աշխատակազմը Արտակ Խաչատրյան