Distance Learning


By Plimun Web Design

Մեր աշխատակազմը

Artashes Khurshudyan

Արտաշես Խուրշուդյան
(Սոցիոլոգիական գիտությունների թեկնածու)
Հեռաուսուցման Լաբորատորիայի ղեկավար

Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ
Երևանի Պետական Համալսարան


 

Էլ.փոստ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Աշխ. հեռ: (37410) 555 779
Հեռ: (37477) 484009

Curriculum Vitae 

 
 Դասախոսներ

Դուք այստեղ եք: Մեր աշխատակազմը