Distance Learning


By Plimun Web Design

Մասնագիտական վերապատրաստման վկայականներ

students


 

Սոցիալական աշխատանք        Սոցիալական աշխատանք և
       սոցիալական խնամք
Social Work         Social Work and Social Care
Սոցիալական մանկավարժություն Մարդկային ռեսուրսների
կառավարում (HR)
Social Pedagogy HR
Հասարակայնության հետ կապեր (PR) Արդյունավետ վաճառք և սպասարկում
PR dvoechniki  sales dvoechniki
Սոցիոլոգիա

 Հայագիտություն

Sociology  Armenian Studies
Հոգեբանություն Փիլիսոփայություն
Psychology Philosophy
Տնտեսագիտություն Միջազգային հարաբերություններ
Economics IR
Անգլերեն լեզու TOEFL
English language TOEFL

 

Դուք այստեղ եք: Ավարտական վկայականներ