Distance Learning


By Plimun Web Design

ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ՀՈԳԵԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄ

ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 
ՀԵՌԱՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՄԵԿԱՄՅԱ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԾՐԱԳԻՐ

 

ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ՀՈԳԵԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄ
առարկայի ծրագիր

 

Ասրիբաբայան Եվա, դասախոս
Հեռաուսուցման լաբորատորիա, Երևանի պետական համալսարան

1. Առարկայի նկարագրություն

         Կլինիկական հոգեբանության մեջ կիրառվող հոգեախտորոշման մեթոդներ, չափման եղանակներ, կլինիկայում որակական և քանակական հետազոտությունների անցկացման առանձնահատկություններ։


Դուք այստեղ եք: Ուսումնական ծրագրեր ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ՀՈԳԵԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄ